Incluzio Hollands Kroon/(Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

(Onafhankelijke) Cliëntondersteuning

Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning voor u en/of uw gezin kan best ingewikkeld zijn. Ook kunt u klachten hebben over de zorg of een bezwaar willen indienen. Cliëntondersteuning helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren.

Heeft u behoefte aan meer informatie, ondersteuning of advies? Dan kunt u een beroep doen op verschillende vormen van ‘cliëntondersteuning’. Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, via de wijkteams en via verschillende onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon heeft gecontracteerd.

Wat houdt cliëntondersteuning in?

  • informatie en advies over; zorg, welzijn, inkomen, werk, gezondheid, financiën;
  • hulp bij vragen; waar heb ik zorg en hulp bij nodig?
  • inzetten van uw eigen netwerk; wat kan ik zelf? Wat kan ik aan familie en vrienden vragen om voor mij te doen?
  • bemiddelen en doorsturen naar de juiste zorg en ondersteuning; wat kan ik waar aanvragen?
  • hulp bij geschillen, klachten, bezwaar en beroep; als u het niet eens bent met de ingezette zorg of de beslissing van een wijkteam;
  • hulp bij monitoring en evaluatie van de zorg die u krijgt;  heeft de ingezette zorg wel het gewenste resultaat?

Het inzetten van uw eigen netwerk

Heeft u een gesprek met de medewerkers van het wijkteam om uw zorgvraag te bespreken? Dan bent u altijd vrij om eigen familie, mantelzorger(s), experts uit uw eigen netwerk, uw huisarts, of een andere vertrouwenspersoon bij dit gesprek te vragen. Het kan ook zijn dat u lid bent van een patiëntenvereniging of van een vakbond. Ook zij kunnen u bijstaan om uw vragen en situatie goed door te spreken met het wijkteam. Het wijkteam wijst u altijd op deze mogelijkheid.

Advies en ondersteuning vanuit de wijkteams van Hollands Kroon

Als u vragen heeft, stel ze dan aan het wijkteam. Zij kunnen u ook helpen als u er met uw eigen netwerk niet uitkomt of als u meer specialistische vragen heeft. De wijkteams zijn ook een eerste aanspreekpunt voor u als u informatie en advies wilt over zorg en ondersteuning in Hollands Kroon. De wijkteams hebben brede kennis over zorg, welzijn, de sociale kaart, werk, inkomen en ondersteuning in Hollands Kroon.

 

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Misschien vindt u het wijkteam niet onafhankelijk genoeg. In dat geval zijn er in Hollands Kroon verschillende organisaties die u gratis kunnen bijstaan. Hieronder staat om welke organisaties het gaat en op welke manier u deze kunt bereiken.

Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs (VOA)

Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u terecht bij de VOA’s voor cliëntenondersteuning en vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomen en recht. Zij helpen u bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een keukentafelgesprek met het wijkteam. Maar ook bij het verkrijgen van meer informatie over regelingen en voorzieningen. U kunt zich aanmelden voor ondersteuning van een VOA via Marika de Jager van Wonen Plus Welzijn, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl en telefoonnummer 0224-273140.

Het Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum biedt ondersteuning, advies en begeleiding aan mantelzorgers. Dus ook hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning en het aangaan van het keukentafelgesprek. Ook voor andere vragen die u heeft als mantelzorger kunt u bij het Mantelzorgcentrum terecht.

U kunt contact met hen opnemen via info@mantelzorgcentrum.nl of telefoonnummer 0224 – 745059. Op de website staat meer informatie over de services van het Mantelzorgcentrum.