Incluzio Hollands Kroon/Klantenraad zoekt nieuwe leden

Klantenraad zoekt nieuwe leden

Denk ook mee met de klantenraad

De mening van klanten en inwoners staat centraal bij de wijkteams van Hollands Kroon. Daarom heeft Incluzio Hollands Kroon een klantenraad, gevormd door betrokken inwoners uit de gemeente. De raad denkt mee over onze dienstverlening en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Incluzio Hollands Kroon. Samen zorgen we ervoor dat de juiste zorg voor iedereen die dat nodig heeft, beschikbaar is.

Wat doet de klantenraad?

Leden van onze klantenraad praten mee over de dienstverlening van Incluzio: denk aan voorzieningen, hulp bij het huishouden,  jongerenwerk en jeugdzorg. Ze onderhouden contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelen informatie over hoe tevreden inwoners zijn. Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over samenwerkings- en fusieplannen en de kwaliteit van onze zorg.
De raad komt 8-10 keer per jaar bij elkaar.

Minstens zo belangrijk: als raadslid heb je een signalerende taak: zelf actief contact zoeken met (potentiële) klanten van Incluzio om van hen te horen wat de wensen en behoeften zijn om zo actief bij te dragen aan nog betere zorg voor de inwoners van Hollands Kroon.

Wat vragen we van ons nieuwe raadslid?

  • Je bent gemotiveerd om wensen en behoeften van klanten met overige leden van de klantenraad te delen en aan directie en medewerkers over te brengen.
  • Je bent in staat om het klantenbelang – en niet het persoonlijk belang – voorop te stellen.
  • Je hecht veel belang aan samenwerking en je hebt een oplossingsgerichte houding.
  • Je woont in Hollands Kroon, het werkgebied van Incluzio en hebt affiniteit met de dienstverlening van Incluzio.
  • Je beschikt over voldoende tijd, gemiddeld een dagdeel per week.
  • Omgaan met vertrouwelijke informatie van klanten van Incluzio is geen probleem voor jou.
  • Je legt gemakkelijk contact en bent nieuwsgierig naar de ervaring van onze klanten.

Denk mee over de zorg van morgen!

Praktische informatie

De raad vergadert 8-10 keer per jaar. Reis- en onkosten worden vergoed, daarnaast ontvang je als raadslid een bescheiden vergoeding. Regelmatig volgt de klantenraad een training om de functie zo goed mogelijk uit te voeren.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@klantenraadincluzio-hk.nl
Wil je lid worden van de klantenraad? Stuur dan een motivatiebrief en een cv naar bovenstaand mailadres.

Kijk op de website van de klantenraad voor meer informatie

Klantenraad