Incluzio Hollands Kroon/Over Incluzio Hollands Kroon

Over Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon ondersteunt inwoners op het gebied van Jeugdhulp, WMO en voorliggende voorzieningen

Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen – van jong tot oud – in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in de Jeugdhulp, Wmo en voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is, zodat iedereen zo goed mogelijk kan meekomen in de maatschappij.

 

Inwoners spelen een belangrijke rol in de aanpak van Incluzio Hollands Kroon. We hebben hen hard nodig om samen problemen te voorkomen en op te lossen. Denk aan het informele netwerk, de steungezinnen etc. Alleen samen kunnen we degenen die het lastig hebben, zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij.

Kortom; wij geloven in de kracht van de lokale samenleving, in goede voorzieningen en in zichtbare professionals die effectief samenwerken.

Visie op zorg

Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang met en dicht bij de inwoners. Centraal staat de eigen regie van de klant of het gezin.

Hoe we dit doen? Volgens onze leidende principes:

  1. Door toegankelijk te zijn voor inwoners, partners en stakeholders
  2. Door te kiezen voor integrale en duurzame oplossingen, bekeken vanuit de 6 dimensies van positieve gezondheid
  3. Door trends te signaleren en te zoeken naar effectieve oplossingen
  4. Door doelgericht en systeemgericht te werken, uit te gaan van ‘eigen regie’ en het gedachtegoed van positieve gezondheid als basis te nemen
  5. Door te gaan voor een maximaal resultaat binnen de financiële kaders

Samen helpen we mensen op weg

Soms door langdurige begeleiding, soms met één gesprek. Maar we doen het vooral door een gezamenlijke aanpak, verbinding met buurtinitiatieven en waar mogelijk door aanvullend slimme digitale oplossingen in te zetten. Ons doel is namelijk altijd: de veerkracht versterken, zodat iedereen de uitdagingen van het leven beter aan kan.

Eigen regie, eigen kracht

Tijdens al onze betrokkenheid met klanten staat eigen regie en het vergroten van de eigen kracht staat centraal. Onze integrale hulp is te allen tijde gericht op het versterken van het probleemoplossend vermogen van klanten en van hun sociale netwerk. Hiermee dragen we zorg voor een duurzame oplossing zodat de inwoner duurzaam en zonder professionele ondersteuning verder kan.