Incluzio Hollands Kroon/Privacy en dossierverzoeken

Privacy en dossierverzoeken

Hoe is privacy gewaarborgd?

Wij doen er alles aan om passende ondersteuning en dienstverlening te bieden. Privacy is hier een belangrijk onderdeel van. Elke situatie is anders en niet iedereen heeft dezelfde ondersteuning nodig. Dit vraagt om de juiste afstemming met de klant, maar ook met eventuele andere partijen. Bijvoorbeeld met een huisarts, een andere zorgaanbieder of met school.

Wij werken nauw samen met deze partijen. Om de juiste zorg te leveren, kan het nodig zijn dat wij gegevens opvragen of delen met die andere partijen. Gegevens over bijvoorbeeld gezondheid. Dit doen wij niet zomaar. Wij delen alleen gegevens als je daarvan op de hoogte bent. En als het uitwisselen van gegevens noodzakelijk is, streven wij naar een gezamenlijk gesprek met alle partijen. Hierdoor heb je zelf de regie in handen en praten we mét elkaar n niet óver elkaar. Tevens lichten wij bij elk gesprek toe welke gegevens wij nodig hebben en waarom.

Om zo goed mogelijk met de privacy van klanten om te gaan, werken wij volgens een aantal principes:

  • Onze wijkteams gaan respectvol met de persoonlijke levenssfeer om. Het principe van eigen kracht is hier van toepassing.
  • Gegevens worden alleen vastgelegd en uitgewisseld voor zover noodzakelijk voor passende dienstverlening.
  • Je hebt zelf regie over jouw eigen dossier.
  • Veiligheid van onze klant en/of de omgeving vormen altijd de ondergrens.
  • Onze wijkteams zijn open en transparant over het verwerken van persoonlijke gegevens richting onze klanten.

Wil je meer lezen over hoe wij privacy waarborgen? Lees dan ons volledig privacybeleid.

Dossierverzoek

Je hebt het recht om inzage te krijgen in je dossier. Als je jonger bent dan 12 jaar, heb je hiervoor toestemming nodig van je ouders. Vanaf 16 jaar mag je alle beslissingen zelf nemen en mag je zelf alle dossierverzoeken doen. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan je dat aangeven aan je hulpverlener en het formulier voor dossierverzoeken invullen: Dossierverzoek Incluzio Hollandskroon (zenya.work).

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en deze wilt laten wijzigen, of je wilt je gegevens laten verwijderen, overleg je dit met je hulpverlener. Ook heb je het recht om gegevens die je zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie (dataportabiliteit).

In bepaalde gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Als dat zo is, kan je die toestemming ook altijd weer intrekken. Je hoeft daarvoor geen reden te geven. Als je jouw toestemming intrekt, stoppen we met (dat deel van) het gebruik van jouw gegevens. Dit kan in sommige gevallen wel invloed hebben op je hulpverlening.

Na het controleren van je identiteit zullen wij binnen 28 dagen gehoor geven aan je verzoek. Blijkt dat je dossier erg complex of groot is, dan kunnen wij dit termijn verlengen met twee maanden. Incluzio Hollanskroon zal je hiervan, binnen 28 dagen na het indienen van het verzoek, op de hoogte brengen.

Dossierverzoek