U zoekt een woning?

Zoekt u een woning in Hollands Kroon?

Steeds vaker krijgen wij de vraag of wij daar iets in kunnen betekenen. Helaas kunnen wij hier niet of nauwelijks bij helpen. Wij kunnen geen woningen toewijzen of invloed uitoefenen op wachttijden of urgentiebeleid. Welke stappen kunt u nemen bij het zoeken naar een woning en wanneer kan het wijkteam wel ondersteunen?

Schrijf u in als woningzoekende

De eerste stap is om u in te schrijven als woningzoekende via www.woonmatchkopnh.nl. Wellicht ben u al ingeschreven, maar is de wachttijd nog erg lang. In dat geval kunt u een antikraak woning overwegen. Er zijn diverse antikraak organisaties waar u zich bij in kunt schrijven. Voorbeelden van antikraak organisaties vindt u in het document ‘sociale kaart wonen’. In dit document vindt u bovendien meer tips en adviezen:

> Download Sociale kaart wonen (PDF)

Urgentie

Op de website van Hollands Kroon kunt vindt u meer informatie over een urgentievergunning en inschatten of een aanvraag zinvol is. In de meeste gevallen wordt urgentie niet verstrekt. Op de website van de gemeente kunt u hierover lezen en nagaan wat de voorwaarden zijn:

> Urgentiebesluit | Hollands Kroon

 

Incluzio kan helaas niet veel meer doen dan deze tips en advies geven.

Wanneer kan het wijkteam wel ondersteuning bieden?

Het komt wel eens voor dat er ondersteuning wordt geboden als iemand zelf niet aan de slag kan met tips/advies over (alternatieve manieren van) wonen. Bijvoorbeeld wanneer iemannd moeilijk lerend is of kampt met psychische problemen. Indien daar sprake van lijkt, zou een aanmelding bij het wijkteam passend kunnen zijn, met de nadrukkelijke kanttekening dat er slechts ondersteuning geboden kan worden bij de te zetten stappen.