Incluzio Hollands Kroon/Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Onze dienstverlening

De Jeugdwet is een zorgwet. Onder de Jeugdwet vallen verschillende vormen van jeugdhulp.

Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische problemen, opvoedproblemen of gedragsproblemen. Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Is de situatie onveilig? Ook dan kan iemand via de Jeugdwet geholpen worden.

Bijna alle ondersteuning aan kinderen en jongeren wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Behalve hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze vorm van ondersteuning loopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de gemeente Hollands Kroon is Incluzio Hollands Kroon verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

De Wmo is een zorgwet voor mensen die door ziekte, een (lichamelijke) beperking of ouderdom hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar geen of onvoldoende hulp kunnen krijgen van mensen om hen heen. Denk hierbij aan hulp bij huishoudelijke taken, vervoer, of aanpassingen aan uw woning, zoals een traplift.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. In Hollands Kroon wordt dit geregeld door Incluzio Hollands Kroon.

Er kan een aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo worden gedaan, wanneer er geen andere mogelijkheid is om de hulpvraag op te lossen. Lees de informatie op deze pagina goed door, voordat u een hulpvraag voor de Wmo indient.

> Meer informatie

Heeft u vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over uw woonsituatie, (huiselijk) geweld, echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij de opvoeding van uw kind(eren)? Met deze en andere vragen kunt u bij het wijkteam terecht. Wij bieden professionele en concrete hulp. We denken met u mee. Het doel is dat u zelf weer verder kunt.

> Meer informatie

Incluzio Hollands Kroon is verantwoordelijk voor de Wmo, jeugdhulp en voorzieningen in Hollands Kroon. Heeft u een hulpvraag over een van deze onderwerpen, dan kun je terecht bij het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon.

Heb je een hulpvraag over inkomen en schulddienstverlening, participatie of leerplicht, dan kun je terecht bij het wijkteam van de gemeente.

In beide gevallen vult u hetzelfde aanmeldformulier in:

> Contact met het wijkteam

Heeft u behoefte aan meer informatie, ondersteuning of advies? Dan kunt u een beroep doen op verschillende vormen van ‘cliëntondersteuning’. Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, via de wijkteams en via verschillende onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon heeft gecontracteerd.

> Meer informatie

Privacy

Wanneer u een geluidsopname wilt maken, moet u toestemming vragen aan de wijkteammedewerker. Er kunnen belangrijke redenen zijn om het gesprek niet op te nemen. Is dat het geval, leggen wij uit waarom dat zo is. Voor het opnemen van een gesprek zijn wel een aantal spelregels.

De spelregels opgesteld door de Nationale Ombudsman:

  1. Incluzio Hollands Kroon staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval zoeken we samen met u naar een andere oplossing.
  2. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  3. U verstrekt aan Incluzio Hollands Kroon een kopie van de opname als wij dat wensen. Of andersom als Incluzio Hollands Kroon de opname maakt.
  4. U en Incluzio Hollands Kroon knippen of plakken niet in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
  5. U en Incluzio Hollands Kroon verstrekken geen geluidsopnamen aan anderen zonder toestemming van de andere partij. Beide partijen maken de geluidsopnamen niet openbaar. Bijvoorbeeld op social media of via de pers.

Wilt u meer weten?
Het rapport van de Nationale Ombudsman met de spelregels en aanvullende informatie leest u op de website van de Nationale Ombudsman.

Om de juiste zorg te leveren, kan het nodig zijn dat wij gegevens opvragen of delen met andere partijen. Gegevens over bijvoorbeeld gezondheid. Dit doen wij niet zomaar. Wij delen alleen gegevens als je daarvan op de hoogte bent. En als het uitwisselen van gegevens noodzakelijk is, streven wij naar een gezamenlijk gesprek met met alle partijen.

> Lees meer over ons privacybeleid

Klachten, complimenten en bezwaar

U kunt op verschillende manieren uw klacht doorgeven:

 • Ga in gesprek met uw wijkteammedewerker
 • Bij de adviseur klachtenmanagement Incluzio hoofdkantoor
 • Bij een externe klachtenfunctionaris van Quasir of het AKJ
 • Voor onze partners Axxicom en Woonzorggroep Samen

> Meer informatie

Heeft een medewerker van het wijkteam u goed geholpen en wilt u daarvoor een compliment geven? Stuur ons dan een e-mail:

complimentenhollandskroon@incluzio.nl

Heeft u een brief met ons besluit ontvangen en bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u tegen deze beslissing en de uitleg van onze beslissing bezwaar maken.

Meer informatie vind u op de website van Gemeente Hollands Kroon:

> Bezwaar maken