Incluzio Hollands Kroon/Wat we doen/18+ en Wmo/Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuning en begeleiding

Welke vormen van ondersteuning bieden wij aan

Samen met onze partners bieden wij verschillende vormen van ondersteuning:

  1. Ondersteuning van het wijkteam
  2. Ondersteuning van een gecontracteerde zorgaanbieder
  3. Ondersteuning d.m.v. een persoonsgebonden budget (pgb)

1. Ondersteuning van het wijkteam

Met de wijkteammedewerker maak je afspraken over de start en invulling van de ondersteuning. Voor deze ondersteuning betaal je geen eigen bijdrage.

Ondersteuningsplan

Na het eerste gesprek stelt de wijkteammedewerker een ondersteuningsplan op. Samen kijken we wat je wilt bereiken en wat daarvoor nodig is. We stellen doen en acties op.

Na verloop van tijd evalueren we de doelen en onderzoeken we samen of de ondersteuning nog steeds passend is.

2. Ondersteuning van een gecontracteerde zorgaanbieder

Als je ondersteuning nodig hebt van een andere zorgaanbieder, komt een wijkteammedewerkers eerst langs voor een gesprek. Dit noemen wij het keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en de ondersteuningsmogelijkheden. Wij kijken naar het eigen netwerk en welke mogelijkheden er zijn bij de wijkteams en de zorgaanbieders.

Onderzoeksverslag

Op basis van dit gesprek sturen wij binnen zes weken een onderzoeksverslag. In dit verslag staan de belangrijkste onderwerpen die we besproken hebben en een weergave van het onderzoek dat wij hebben gedaan naar aanleiding van de hulpvraag. Ook staat in dit verslag hoe we samen de ondersteuningsvraag gaan oppakken.

3. Zelf zorg inkopen d.m.v. een persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een geldbedrag in de vorm van een budget. Met dit budget regelt je zelf de zorg en ondersteuning. Gaat de voorkeur uit naar een pgb? Geef dat dan tijdens het eerste gesprek met het wijkteam aan. De wijkteammedewerker neemt dan tijdens het gesprek de voorwaarden door.

> Persoonsgebonden budget (pgb)