Incluzio Hollands Kroon/Wat we doen/18+ en Wmo/Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Hoe gaat een pgb aanvraag in zijn werk?

Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking moeilijk zelf redden in huis? Of is het niet voor uzelf, maar heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind of ander familielid? U heeft dan misschien recht op een maatwerkvoorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdzorg. Een voorziening die geregeld kan worden via een persoonsgebonden budget (pgb).

Wat is een Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen. U regelt dan zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen. Bij een pgb krijgt u het bedrag niet op uw eigen bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt zorgverleners via een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling.

Maatwerkvoorziening

Het wijkteam gaat met u in gesprek om samen een oplossing te zoeken of hulp te bieden bij uw ondersteuningsvraag. Het kan zijn dat er een maatwerkvoorziening nodig is. Een maatwerkvoorziening is hulp die past bij uw situatie, wanneer andere oplossingen niet geschikt of genoeg zijn.

Eigen bijdrage

Over een pgb vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage van €19 per maand.
Bij de Jeugdwet of Wmo onder de 18 jaar betaalt u geen eigen bijdrage.

Zie de website CAK voor meer informatie.

Contact met het wijkteam

Heeft u een ondersteuningsvraag, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam. Een wijkteammedewerker maakt dan een afspraak met u. Met de wijkteammedewerker bekijkt u welke mogelijkheden er zijn in uw omgeving. Ook kijkt u of er meer nodig is, zoals gespecialiseerde zorg of hulpmiddelen. Daarna kunnen de wijkteams terugvallen op verschillende zorginstellingen of kan de maatwerkvoorziening geregeld worden vanuit het pgb.

Contact met het wijkteam