Wijkteams

De wijkteams zijn er voor jou

Iedereen wil graag grip houden op het eigen leven. Maar wat als dat door omstandigheden even niet meer lukt? En je (tijdelijk) wel extra zorg en ondersteuning kunt gebruiken? Dan kun je terecht bij het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon. Onze hulpverleners bieden zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Van jong tot oud. Heb je bijvoorbeeld een vraag over de opvoeding van je kind? Zoek je begeleiding bij het zelfstandig wonen? Of heb je psychische zorg nodig? Samen met het wijkteam onderzoek je welke mogelijkheden er zijn.

Wie zijn wij?

Het wijkteam kijkt naar alle aspecten die belangrijk zijn in je leven. Hierbij werken we samen met het wijkteam van de gemeente voor de hulpvragen op het gebied van inkomen, participatie (werk en dagbesteding) en schulden. We bieden hulp op maat en schakelen als dit nodig is gespecialiseerde hulp in. Het gaat er om dat je zelfstandig weer verder kunt.

Contact met het wijkteam

Wat kun je van het wijkteam verwachten?

Via het contactformulier op hollandskroon.nl kun je contact opnemen met het wijkteam. Nadat je jouw ondersteuningsvraag hebt besproken met een medewerker van onze bureaudienst, komt er in de meeste gevallen een wijkteammedewerker bij u thuis. Deze afspraak vindt meestal binnen twee weken plaats.

Samen onderzoeken we wat je nodig hebt. Dat doen we heel zorgvuldig, het onderzoek duurt meestal een uur en is vrij uitgebreid. Onze sociaal werker vraagt naar persoonlijke omstandigheden, familierelaties en geldzaken. Dit doen we om de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Het onderzoek kan leiden tot een oplossing die heel dichtbij is. In veel gevallen kunnen familie, vrienden, kennissen en buren de ondersteuning bieden die nodig is. Maar we kunnen ook doorverwijzen naar bijeenkomsten in Hollands Kroon, of groepen van Incluzio waar iedereen welkom is. Soms kun je zelf iets kopen of lenen waarmee het leven weer iets gemakkelijker wordt. Samen brengen we in kaart of dit een oplossing is die ingezet kan worden. Soms is er specialistische zorg nodig van een arts, of kan een wijkteammedewerker kortdurende individuele begeleiding bieden.

Lukt het niet om op deze manieren de problemen op te lossen of te verminderen? Dan kijken we of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig is.

Groepstraining

Inkomen en schulddienstverlening

Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon werkt nauw samen met het wijkteam van gemeente Hollands Kroon.

Heb je moeite om rond te komen? Loop je achter met betalen? Heb je schulden? Heb je moeite met brieven en formulieren? Dan kun je terecht bij Team Schulddienstverlening. Zij helpen met allerlei vragen, zoals hulp bij administratie en brieven, budgetcoaching, of vragen over geldzaken.

Inkomen en schulddienstverlening

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In het eerste gesprek wordt veel informatie uitgewisseld. Wij adviseren om een vertrouwd persoon bij dit gesprek te vragen, bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). Want twee horen meer dan één. Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek vragen die helpt met de juiste informatie over zorg, welzijn, wijkteams, je aanvraag en de voorbereiding op het eerste gesprek. Het gebruik hiervan in gratis.

(Onafhankelijke) Cliëntondersteuning