18+ en Wmo

Zorg en ondersteuning voor volwassenen in Hollands Kroon

Vanaf het moment dat je 18 bent, en dus volwassen, wordt de zorg geregeld vanuit andere wetten; de Zorgverzekeringsweg (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Incluzio Hollands Kroon is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in Hollands Kroon. Hoe dit werkt en voor welke hulpvragen je terecht kunt bij de Wmo, lees je op deze pagina.

Ook vind je hier informatie over wat je moet regelen als je 18 wordt, welke vormen van ondersteuning wij bieden en wanneer je Persoonsgebonden budget (Pgb) kunt aanvragen.

Jonge man met laptop

Wat moet je regelen als je 18 wordt?

Word je binnenkort 18? Dan gaan er wat zaken veranderen en zijn er wat dingen die je moet regelen. Vanaf je 18e ben je zelf financieel verantwoordelijk.

> Wat moet je regelen als je 18 wordt?
Wandelen, buiten, rolstoel

Hoe werkt de Wmo?

Hoe werkt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wanneer heb je er recht op?

> Hoe werkt de Wmo?
Groepstraining

Ondersteuning en begeleiding

Samen met onze partners bieden wij verschillende vormen van ondersteuning: van het wijkteam, via een zorgpartner of met een persoonsgebonden budget (pgb).

> Ondersteuning en begeleiding
Mantelzorg, vrijwilliger

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen. U regelt dan zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

> Persoonsgebonden budget (pgb)

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In het eerste gesprek met het wijkteam wordt veel informatie uitgewisseld. Wij adviseren om een vertrouwd persoon bij dit gesprek te vragen, bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). Want twee horen meer dan één. Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek vragen die helpt met de juiste informatie over zorg, welzijn, wijkteams, je aanvraag en de voorbereiding op het eerste gesprek. Het gebruik hiervan in gratis.
(Onafhankelijke) Cliëntondersteuning