Basisvoorzieningen

Laagdrempelinge ondersteuning

Er zijn in Hollands Kroon allerlei basisvoorzieningen die gratis en direct toegankelijk zijn voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, opvoedspreekuren, schoolmaatschappelijk werk en ondersteuning voor mantelzorgers. Ze helpen u zelfredzaam te blijven. Ook stimuleren ze dat inwoners elkaar ontmoeten en elkaar een handje helpen.

We hebben de basisvoorzieningen hieronder verdeeld in zes categorieën:

 1. Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
 2. Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
 3. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 4. Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 5. Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
 6. Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Ben je met deze voorzieningen niet geholpen? Dan kun je altijd contact opnemen met ons wijkteam. Onze hulpverleners bieden zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft.

Wijkteams

Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit

Logo Team Sportservice Noordkop

Team Sportservice

Team Sportservice ondersteunt en begeleidt scholen, overheden, de zorg en verenigingen die zich bezighouden met sport & bewegen.

Meer informatie
Logo Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer

Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW)

SSWW zet zich in voor het bevorderen van sport, welzijn en ontmoeten, voor iedereen van 0 tot 100 jaar in de Wieringermeer.

Meer informatie
Logo GGD Hollands Noorden

GGD/ Jeugdgezondheidszorg

Biedt cursussen, spreekuren, vrijwillige maatjes, coördinatie van zorg rondom kinderen en gezinnen met opvoed- en opgroeivragen.

Meer informatie

Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk

Logo Humanitas

Humanitas

Vrijwilligers van Humanitas brengen wekelijks bezoekjes aan inwoners die behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor of om er samen op uit te gaan voor een activiteit of om andere inwoners te ontmoeten. Daarnaast zijn er vrijwilligers die partners of familieleden van mantelzorgers ondersteunen.

Meer informatie
Logo Link Jongerenwerk

LINK Jongerenwerk

LINK Jongerenwerk is er voor alle jongeren van 12 t/m 25 jaar, hun opvoeders en leefomgeving. Bijzondere aandacht is er voor kwetsbare jongeren en jongeren die iets voor andere jongeren of ouderen willen betekenen.

Meer informatie

Logo GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ NHN

Organiseert open inloopspreekuren voor inwoners met psychiatrische klachten. GGZ Heeft een familievertrouwenspersoon die mantelzorgers en naasten ondersteunt.

Meer informatie

Groepstraining, jongeren

Schoolmaatschappelijk werk

Parlan voert het schoolmaatschappelijk werk uit op de scholen op het voortgezet onderwijs. Zij bieden hulp op school voor jongeren met vragen en problemen.

Meer informatie

Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

Logo GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ NHN

Organiseert open inloopspreekuren voor inwoners met psychiatrische klachten. GGZ Heeft een familievertrouwenspersoon die mantelzorgers en naasten ondersteunt.

Meer informatie

Logo Buurtgezinnen

Buurtgezinnen

Gezinnen die steun kunnen gebruiken worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt.

Meer informatie

Logo Mantelzorgcentrum

Mantelzorgcentrum

Het Mantelzorgcentrum biedt mantelzorgers in Hollands Kroon informatie, scholing, praktische ondersteuning en/of onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit doen zij in diverse vormen voor verschillende groepen.

Meer informatie

Kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven

Logo Humanitas

Humanitas

Vrijwilligers van Humanitas brengen wekelijks bezoekjes aan inwoners die behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor of om er samen op uit te gaan voor een activiteit of om andere inwoners te ontmoeten. Daarnaast zijn er vrijwilligers die partners of familieleden van mantelzorgers ondersteunen.

Meer informatie

Logo Stichting Present

Stichting Present

Helpt inwoners van Hollands Kroon die een beperkt eigen netwerk en/of financiële middelen hebben en nog zelfstandig wonen. Denk hierbij aan tuinonderhoud, klussen in en om huis, maar ook computerhulp en inzamelen van meubels. Stichting Present werkt alleen met vrijwilligers.

Meer informatie
Boetje van Present

Het Boetje van Present

Helpt inwoners die weinig geld hebben op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het inzamelen van meubels, kleding en toiletartikelen, het organiseren van speelgoedbeurzen en gezamenlijk maaltijden bereiden. Ook biedt de stichting spreekuren van diverse zorgorganisaties aan.

Meer informatie
Logo Lokale Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen

LSBO (Lokale Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen)

Leidt vrijwillig onafhankelijke adviseurs op die inwoners onafhankelijk advies en ondersteuning geven. Ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, inkomen en recht. Deze adviseurs richten zich vooral op inwoners vanaf 45 jaar.

Meer informatie

Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

Join US Hollands Kroon

Bij Join Us in Hollands Kroon ga je andere jongeren ontmoeten! Jongeren die net als jij zin hebben in een leuker sociaal leven. Sommige van hen voelen zich eenzaam, maar dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn ook jongeren die gewoon zin hebben om nieuwe mensen te leren kennen, die aansluiting missen in hun klas of die niemand hebben bij wie ze echt hun verhaal kwijt kunnen.

Meer informatie
Doet en ontmoet, bloemschikken

Doet en Ontmoet

De ‘huiskamer van de wijk’. Er zijn inloopbijeenkomsten waarin u mensen in uw buurt kunt leren kennen. Deelnemers bieden elkaar advies en ondersteuning bij allerlei zaken die in het leven kunnen spelen. Zij helpen elkaar op weg, bieden elkaar gezelligheid en een steuntje in de rug wanneer daar behoefte aan is.

Doet en ontmoet
Noordkop voor elkaar, vrijwilliger

Noordkop voor elkaar

 • Ondersteuning aan huis door gespecialiseerde vrijwilligers voor mensen met dementie die nog thuis wonen en hun mantelzorgers
 • Huisbezoek
 • Activiteiten ondernemen met de dementie-patiënt
 • Mantelzorger helpen met klusjes of een luisterend oor te bieden

Meer informatie

Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Logo Wonen Plus Welzijn

Wonen Plus Welzijn

Wonen Plus Welzijn is er voor iedereen die praktische diensten en/of advies nodig heeft om op een goede manier thuis te kunnen wonen. Ook wie graag deelneemt aan activiteiten kan bij hen terecht. De vrijwilligers bieden o.a. een maaltijdservice en huisbezoeken en geven informatie en advies over zorg en welzijn.

Meer informatie
Logo KopGroep Bibliotheken

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Steeds meer dingen van de overheid moet u zelf via internet regelen. Veel mensen vinden dit lastig. Voor hulp kunt u naar een informatiepunt in de bibliotheek komen. Deze punten worden ook wel IDO’s genoemd. Uw vragen kunnen gaan huurtoeslag, uitkering aanvragen, regelen van zorg, werk zoeken, DIGID aanvragen, doorgeven van uw verhuizing, verlengen of aanvragen van uw rijbewijs.

Meer informatie

RCO de Hoofdzaak

Maakt gebruik van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen zijn zelf hersteld van psychiatrische of psychische problemen. Zij weten heel goed hoe ze lotgenoten kunnen ondersteunen bij hun herstel. Zij bieden advies, cliëntondersteuning en herstelondersteuning aan inwoners met psychische problematiek.

Meer informatie
Logo Geriant

Stichting Geriant

 • Onderzoek en diagnose van dementie
 • Casemanagement: langdurige begeleiding voor mensen met dementie thuis
 • Behandeling: gesprekken en medicijnen
 • Steunpunt dementie: informatie, gesprekken en voorlichting
 • Mantelzorgondersteuning: gesprekken en scholing voor familie

Meer informatie
Logo Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland biedt regionaal hulp en advies. Afdeling Noord-Holland Noord organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp.

Meer informatie