Jeugdhulp

Heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind? Heeft u vragen over de opvoeding? U kunt dan mogelijk binnen uw eigen omgeving vragen om tips en/of hulp. Ook zijn er op het internet veel sites te vinden waar veel vragen worden beantwoord. En waar u informatie, tips en trucs kunt lezen over opvoeden en opgroeien. Een paar voorbeelden van websites zijn:

  • Opvoeden.nl: informatie over alle opvoedingsfases en veel verschillende onderwerpen.
  • Jmouders.nl: informatie en tips met betrekking tot opvoeden en opgroeien.

In onze gemeente zijn ook verschillende basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk hierbij aan cursussen of inloopspreekuren over opvoeden en opgroeien.

 

Wijkteam Incluzio Hollands Kroon

Voor alle vragen waar u zelf niet uitkomt, kunt u bij het wijkteam terecht. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, opvoeden en opgroeien. Zij kunnen u helpen met vragen of zorgen rondom de opvoeding van uw kind. Samen met het gezin zoeken we naar een oplossing en bieden we hulp. Is er meer gespecialiseerde zorg nodig? Dan kunnen de wijkteams verschillende zorginstellingen inschakelen, waar wij nauw mee samenwerken.

Wat kan het wijkteam voor u betekenen?

  • Praktische handvatten aanreiken
  • Zorgen dat u als ouders meer op één lijn liggen in de opvoeding
  • Begeleiding en psycho-educatie aan jongeren en ouders en hoe om te gaan met bepaalde diagnoses
  • Contactherstel of contactopbouw tussen ouder en kind
  • Vergroten van het sociale netwerk
  • Individuele gesprekken met jongeren gericht op zelfbeeld, faalangst, boosheid spanningsklachten, negatieve gedachtes, boosheid, uitbreiden sociale contacten, loyaliteitsconflicten etc.
Contact met het wijkteam
Kinderen school

Schoolmaatschappelijk werk

Op elke school is een hulpverlener aanwezig; een Schoolmaatschappelijk werker. Elke leerling, ouder of leerkracht kan laagdrempelig vragen stellen aan de SMW-er over opgroeien en opvoeden.

> Lees meer
Scheidingsplein ouders met kind

Scheiden

Wanneer mensen uit elkaar gaan, brengt dit veel emoties met zich mee. Een onrustige en onzekere periode waarin er veel geregeld moet worden en er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Wij bieden hulp bij scheiding, ook in de vorm van informatie en advies.

> Lees meer
Jongeren op bank

18+

Word of ben je net 18? Dan zijn er een aantal zaken die je moet regelen. Waar moet je aan denken als je 18 wordt? Hier vind je meer informatie.

> Lees meer

Hoe werkt de Jeugdwet?

De Jeugdwet is een zorgwet. Onder de Jeugdwet vallen verschillende vormen van jeugdhulp.

Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische problemen, opvoedproblemen of gedragsproblemen. Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Is de situatie onveilig? Ook dan kan iemand via de Jeugdwet geholpen worden.

Bijna alle ondersteuning aan kinderen en jongeren wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Behalve hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze vorm van ondersteuning loopt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In de gemeente Hollands Kroon is Incluzio Hollands Kroon verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In het eerste gesprek met een medewerker van het wijkteam wordt veel informatie uitgewisseld. Wij adviseren om een vertrouwd persoon bij dit gesprek te vragen, bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). Want twee horen meer dan één. Je kunt ook een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gesprek vragen die helpt met de juiste informatie over zorg, welzijn, wijkteams, je aanvraag en de voorbereiding op het eerste gesprek. Het gebruik hiervan in gratis.

(Onafhankelijke) Cliëntondersteuning