Vervoer voor jong en oud in Hollands Kroon

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Kunt u zelf of iemand uit uw familie geen gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer? Heeft u begeleiding nodig bij tijdens het reizen? Hier vindt u informatie over de vervoersmogelijkheden in Hollands Kroon.

Leerlingenvervoer

In sommige omstandigheden kan het zo zijn dat een kind niet zelfstandig van en naar school kan. Bijvoorbeeld door een beperking, langdurige ziekte of omdat ze op een speciale school op afstand zitten. Uw kind komt dan wellicht in aanmerking voor leerlingenvervoer.

Voor meer informatie of het aanvragen van leerlingenvervoer, kunt u terecht op de website van gemeente Hollands Kroon.

Leerlingenvervoer

Belbus Noordkop

Voor inwoners in Hollands Kroon die geen gebruik kunnen maken van regulier (openbaar) vervoer, is de Belbus beschikbaar gesteld, zodat mensen met een vervoersprobleem binnen de regio kunnen reizen. Dit is een voor ieder toegankelijk vervoerssysteem dat rijdt op maandag tot en met zondag van 6.00 – 24.00 uur. De Belbusvereniging Noordkop (kortweg: de belbus) is van en voor alle inwoners van Hollands Kroon. De belbus brengt u voordelig van deur tot deur.

Een Wmo verklaring is niet nodig voor het gebruik van de belbus. Wanneer u niet zelfstandig met de Belbus kunt reizen, kan Incluzio onderzoeken of kosteloze begeleiding mogelijk is. U kunt dan een e-mail sturen naar BureaudienstWMO@hollandskroon.nl

Contact

belbusnoordkop.nl
Tel. 0224 – 422 140
secretariaat@belbusnoordkop.nl

Bereikbaar: maandag t/m donderdag 9.00 – 12.00 uur

Belbus Noordkop

Valys

Valys vervult de vervoersvragen voor langere afstanden. Hiervoor is een Wmo-verklaring nodig. Met de Wmo-verklaring kunt u zelf de aanvraag indienen via www.valys.nl.

Een Wmo-verklaring houdt in dat er wordt vastgesteld dat er sprake is van een vervoersbeperking. Een kopie van de beschikking van een vervoersvoorziening (een rolstoel of een scootmobiel) volstaat als een Wmo-verklaring waarmee Valys kan worden aangevraagd. Heeft u geen dergelijke beschikking, dab kan Incluzio een Wmo-verklaring opstellen, mits de inwoner aan de voorwaarden voldoet.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar BureaudienstWMO@hollandskroon.nl.

Valys

Wmo vervoersbudget

Bent u met bovenstaande vervoersmogelijkheden niet geholpen, dan kan een vervoersbudget een optie zijn. Dit is een jaarlijks budget waarmee u zelf vervoer kunt regelen (tot een maximaal aantal kilometers).

Een dergelijk budget wordt alleen nog verstrekt als iemand geen gebruik van maken van de Belbus of Valys. Bijvoorbeeld indien u een gegronde reden heeft waardoor u niet met andere mensen in een bus kunt zitten. Het niet kunnen betalen van de reiskosten, geldt niet als reden om een vervoersbudget aan te vragen.

Als u een vervoersbudget nodig denkt te hebben, dan kunt u zich aanmelden bij het wijkteam via hollandskroon.nl. Een Wmo-consulent neemt de aanvraag dan in behandeling.

Contact met het wijkteam