Zo lang mogelijk zelfstandig blijven

Zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, dat wil natuurlijk iedereen. Want eigen regie en eigen kracht is zeer waardevol. Veel mensen hebben een netwerk om zich heen die kan helpen bij de dagelijkse dingen die zij zelf niet meer kunnen. Voor wie dat niet heeft, is er de Wmo.

De Wmo is er voor mensen die door ziekte, een (lichamelijke) beperking of ouderdom hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar geen of onvoldoende hulp kunnen inschakelen van mensen om hen heen. Denk hierbij aan hulp bij huishouden, vervoer, of een voorziening zoals een traplift.

Hoe werkt de Wmo?

Hoe uw zorg wordt geregeld, is afhankelijk van uw situatie. De zorg wordt vergoed vanuit verschillende wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Alleen de Wmo wordt geregeld vanuit de gemeente. We leggen uit welke wet over welke zorg gaat. En bij wie u terecht kunt met uw hulpvraag. Lees deze pagina eerst, voordat u een Wmo aanvraag doet.

Hoe werkt de Wmo?

U zoekt een woning?

Zoekt u een woning in Hollands Kroon? Deze vraag krijgen wij steeds vaker. Helaas kunnen wij hier niet of nauwelijks bij helpen. Wij kunnen geen woningen toewijzen of invloed uitoefenen op wachttijden of urgentiebeleid.

> Lees meer

Hulp bij huishouden

Hulp bij het huishouden is bedoeld om inwoners te steunen bij wat ze zelf niet meer kunnen. Dat laatste is belangrijk, want: wat kan iemand zelf nog wel?

> Lees meer

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Heeft u een hulpmiddel nodig, zoals een scootmobiel of rolstoel? Of een aanpassing aan uw woning zoals een traplift of een verhoogd toilet? U kunt dan een vergoeding krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die u nodig heeft.

> Lees meer over de Wmo

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking moeilijk zelf redden in huis? Of is het niet voor uzelf, maar heeft u hulp of zorg nodig voor uw kind of ander familielid? U heeft dan misschien recht op een maatwerkvoorziening uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Jeugdzorg. Een voorziening die geregeld kan worden via een persoonsgebonden budget (pgb).

> Lees meer over pgb

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het aanvragen van de juiste zorg en ondersteuning voor uzelf en/of voor uw gezin kan best ingewikkeld zijn. Ook kunt u klachten hebben over de zorg of een bezwaar willen indienen. Cliëntondersteuning helpt u om zorg of ondersteuning te organiseren.

Heeft u behoefte aan meer informatie, ondersteuning of advies? Dan kunt u een beroep doen op verschillende vormen van cliëntondersteuning. Bijvoorbeeld via uw eigen netwerk, via de wijkteams en via verschillende onafhankelijke en meer gespecialiseerde organisaties die Hollands Kroon heeft gecontracteerd.

Onafhankelijke cliëntondersteuning