Welke voorzieningen zijn er in Hollands Kroon?

Er zijn in Hollands Kroon allerlei basisvoorzieningen die gratis en direct toegankelijk zijn voor iedereen.

Lees meer over basisvoorzieningen

Online trainingen

Zelf aan de slag met online trainingen? Dat kan met het zelfhulpplatform van Incluzio Hollands Kroon.

Je leest het hier

Incluzio Hollands Kroon: zorg en ondersteuning in Hollands Kroon altijd dichtbij

Incluzio Hollands Kroon is verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en de voorliggende voorzieningen (basisvoorzieningen) in de gemeente Hollands Kroon.

Wij ondersteunen buurten en inwoners bij het vergroten van hun veerkracht. Samen betekent bij ons ook écht samen. Wij helpen mensen het leven te leiden dat bij ze past. Wij bouwen mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elke buurt een betere buurt. Met hulp van de kracht van inwoners!

Zelf aan de slag met online trainingen

Bij Incluzio Hollands Kroon kun je zelfstandig online trainingen volgen. Bijvoorbeeld over opvoeden, gezondheid, leefstijl en praktische vaardigheden die jou kunnen helpen in het dagelijks leven.

Online trainingen

Waar kunt u terecht met uw hulpvraag?

Crisissituaties Jeugd, Wmo, acute zorg, GGZ

Als er sprake is van een acute crisis en iemands veiligheid direct gevaar loopt: bel 112.

Als u zich zorgen maakt over de veiligheid, kunt u gebruik maken van de crisisdienst:

> Alle crisisnummers en -informatie

Wat kun je zelf doen en waar heb je hulp bij nodig?

In Hollands Kroon zijn allerlei basisvoorzieningen die gratis en direct toegankelijk zijn voor iedereen. Denk aan vrijwillige GGZ-maatjes, Doet & Ontmoet groepen voor een kopje koffie en een praatje, huisbezoeken aan ouderen, opvoedspreekuren, schoolmaatschappelijk werk, buurtgezinnen en ondersteuning van de mantelzorg.

Heb je een hulpvraag waar je zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over je woonsituatie, (huiselijk) geweld, echtscheiding, verslaving, eenzaamheid of overlast? Of kan je wel wat hulp gebruiken bij de opvoeding van je kind(eren)? Met deze en andere vragen kan je bij het wijkteam van Hollands Kroon terecht. Wij bieden professionele en concrete hulp. We denken met je mee. Het doel is dat je zelf weer verder kunt.

Hoe werken onze wijkteams