Wat we doen

Waarvoor kun je terecht bij Incluzio Hollands Kroon?

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan iedereen – van jong tot oud – in de gemeente Hollands Kroon. Gericht op Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen.

Je kunt bij ons terecht als je vragen hebt over Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en voorliggende voorzieningen. De wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. Ze zijn aanwezig in de verschillende wijken en werken proactief. Samen met jullie, de inwoners, bepalen ze welke zorg nodig is. Zodat iedereen zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.